Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   27.08.2023
  Zavrsni ispit iz Kriminologije sa Penologijom 29.08.2023. u 14 cas.
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   27.10.2021
  KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM PREDAVANJE
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   14.10.2021
  Kriminologija sa penologijom - predavanje
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   30.12.2020
  PredaVANJE- 30.12.2020 19:42
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   29.12.2020
  Predavanje - 29.12.2020 19:22
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   24.12.2020
  Predavanje - 24.12.2020 19:19
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   22.12.2020
  Predavanje - 22.12.2020 19:36
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   17.12.2020
  Predavanje - 17.12.2020 19:18
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   15.12.2020
  Predavanje - 15.12.2020 19:20
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   01.12.2020
  Predavanje - 01.12.2020 19:31
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   26.11.2020
  Predavanje - 26.11.2020 19:25
Fakultet političkih nauka--KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM -   17.11.2020
  Predavanje 17.11.20