INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA


Semestar: 3
ECTS: 3.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ

Plan termina polaganja kolokvijuma u studijskoj 2021/2022

Popravni kolokvijum

Termin održavanja III kolokvijuma

Termin održavanja II kolokvijuma

Odlaganje polaganja kolokvijuma

Termini polaganja kolokvijuma

Primjeri zadataka III kolokvijuma

Primjeri zadataka II kolokvijuma