Semestar: 4
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR ĐUROVIĆ3x1
10P
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
10P

Studentima iz prethodnih generacija

Termini računskih i laboratorijskih vježbi

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Rezultati nakon prvog termina u septembarskom ispitnom roku

Organizacija septembarskog ispitnog roka za smjerove ETR i EA

Rezultati popravnih kolokvijuma i popravnog završnog ispita u septembarskom roku

Primjer kolokvijuma

Materijal sa jedanaestog termina predavanja

Materijal sa desetog termina predavanja

Primjer klase sa preklopljenim operatorima

Materijal sa devetog termina predavanja

Materijal sa osmog termina predavanja