Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termini računskih i laboratorijskih vježbi

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Rezultati nakon prvog termina u septembarskom ispitnom roku

Organizacija septembarskog ispitnog roka za smjerove ETR i EA

Rezultati popravnih kolokvijuma i popravnog završnog ispita u septembarskom roku

Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

Primjer kolokvijuma

Materijal sa jedanaestog termina predavanja

Materijal sa desetog termina predavanja

Primjer klase sa preklopljenim operatorima

Materijal sa devetog termina predavanja

Materijal sa osmog termina predavanja