Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Definiše pojam mjerne veličine(signala). Definiše statističke momente prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda. Analizira različite greške mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. Definiše pojam slučajne promjenljive, funkcije raspodjele i gustine vjerovatnoće. Koristi softverska okruženja za statističku obradu rezultata mjerenja. Primijeni različite tipove mjernih instrumenata i različite mjerne metode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x1
40B+17S+20P
1x6
40B+17S
IRENA OROVIĆ2x1
40B+17S+20P
IRENA OROVIĆ2x0
15P
1x0
15P
1x0

Rezultati ispita u septembarskom roku

Promjena termina za studente po starom programu

Obavještenje za studente po starom programu

Obavještenje za studente po starom programu

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati ispita