ELEKTRIČNA MJERENJA


Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Koristi SI sistem mjernih jedinica, definiše osnovne jedinice i opiše primarne etalone. 2. Objasni osnovne principe rada i strukturu različitih tipova mjernih instrumenata, kao i njihovu primjenu za mjerenje električnih veličina.. 3. Analizira različite greške mjerenja, obradi rezultate mjerenja i procijeni mjernu nesigurnost. 4. Objasni i izabere mjerni metod za mjerenje električnih veličina. 5. Objasni princip rada digitalnog brojila za mjerenje električne energije i način daljinskog očitavanja i upravljanja. 6. Poznaje princip rada i strukturu osciloskopa i njegovu primjenu u mjernom procesu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAKIČEVIĆ1x0
32P
1x0
32P
MAJA LAKIČEVIĆ1x1
29B+26S+19P
1x5
29B+26S
IRENA OROVIĆ2x0
32P
IRENA OROVIĆ2x1
29B+26S+19P