OSNOVI POSLOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije suštinu firme i tržišni ambijent u kojem firma egzistira; 2. Razumije teoriju proizvodnje i teoriju troškova 3. Uoči značaj koji transakcioni troškovi imaju za donošenje poslovnih odluka; 4. Razumije principal-agent problem u situaciji odvojenosti vlasništva i kontrole u firmama; 5. Razumije ulogu koju inovacije i tehnološke promjene igraju u savremenoj ekonomiji; 6. Bude svjestan značaja fleksibilne proizvodne tehnologije i organizacije poslovanja; 7. Prepozna menadžment koncepte i alate koji se koriste u kreiranju strateških poslovnih alijansi; 8. Razlikuje međunarodne obrasce proizvodnje, menadžmenta ljudskim resursima, korporativne kontrole i inovacija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x1
18B+4P