Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa student će moći da: 1. Objasni osnove teorije kodova, 2. Opiše modelovanje izvora i model kanala, 3. Koristi osnovne kodove za kodiranje entropije (Huffmanov kod sa varijantama) i kodove za kodiranje izvora. 4. Koristi osnovne kodove za kodiranje kanala kao što su Hammingovi kodovi i BCH kodovi. 5. Studenti će ovladati osnovama aritmetičke kodne teorije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Septembarski rok

Rezultati odbrana seminarskih

Настава и одбране семинарских 26. дец

Видео предавања 17.дец, распоред до краја курса

Настава субота 12.дец 2020 - видео

Primjeri proslogodisnjih rokova

Skripta

Domaci zadaci

Vjezbe

Projektni zadaci