Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BULATOVIĆ1x1
8B+11S+2P
NIKOLA ŽARIĆ3x1
8B+11S+2P