ORGANIZACIJA I ARHITEKTURA RAČUNARA I


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENA RADOVIĆ1x2
99B+15S+49P
VESELIN IVANOVIĆ3x1
99B+15S+49P