MULTIMEDIJALNI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
4B+3S
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
14B+6S
IRENA OROVIĆ3x1
4B+3S
IRENA OROVIĆ3x1
14B+6S