Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti: 1. Opisati značaj industrisjke elektronike i razliku u odnosu na ostala polja elektronike. 2. Objasniti osnovnu strukturu industrijskog elektronskog sklopa, ulaz, obrada, izlaz. 3. Kategorizovati osnovne vrste industrijskih senzora i izvršnih organa. 4. Dati primjer prostog industrijskog elektronskog sklopa. 5. Osmisliti prosti elektronski sistem upravljanja, npr termo regulacija ili regulacija motora. 6. Nabrojati tipove industrijskih komunikacionih mreža. 7. Ilustrovati primjenu Programabilnih Logičkih Kontrolera (PLCova) u industrijske svrhe. 8. Napraviti prosti hardversko softverski sistem, baziran na senzorima, PLCu i izvršnim organima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR DEDIĆ2x1
13S
RADOVAN STOJANOVIĆ2x1
13S
2x1
13S