Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni mehanizme prenosa signala mobilnim radio kanalom 2. Opiše različite scenarije propagacije, u zavisnosti od konfiguracije terena i prijemnog okruženja, uključujući modele za definisanje različitih tipova fedinga 3. Razlikuje i primijeni metode predikcije jačine prijemnog polja 4. Objasni evoluciju celularnih mobilnih radio sistema, opiše suštinsku razliku u rješenjima 5. Predstavi koncept celularnog pokrivanja i frekvencijskog re-usa, opiše tehnike višestrukog pristupa 6. Objasni i definiše tehnike poboljšanja performansi mobilnih celularnih sistema (diversity, MIMO) 7. Izvrši uporedjivanje performansi različitih digitalnih mobilnih radio sistema, sa aspekta vjerovatnoće greške u prenosu signala 8. Postavi i realizuje osnovni set mjerenja jačine mobilnog radio signala u laboratorijskim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KOVAČ1x1
1S+2P
MILICA PEJANOVIĆ3x1
1S+2P

Ispit iz Mobilnih radiokomunikacija u drugom septembarskom roku

Prvi termin ispita u septembarskom roku

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Deseto predavanje

Deveto predavanje