Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Navede i objasni: vrste podloga, tehnologije izrade, tehnike izrade, stepen integracije i metodologije projektovanja poluprovodničkih integrisanih kola. 2. Izvrši detaljnu analizu CMOS invertora i bilateralnog CMOS prekidača. 3. Izvrši procjenu otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti aktivnih i pasivnih komponenti u poluprovodničkim integrisanim tehnologijama. 4. Modeluje i analizira provodne i poluprovodne linije kao raspodjeljene RC parametre. 5. Objasni princip pobuđivanja velikih kapacitivnosti. 6. Navede i objasni dinamičke karaterstike i procijeni disipaciju snage u poluprovodničkim integrisanim kolima. 7. Izvrši sintezu digitalnih elektronskih kola koja obavljaju logičke operacije. 8. Izvrši DC, AC i vremensku analizu elektronskih kola koristeći simulator.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PETRIČEVIĆ1x1
13S
.5x1
13S
NIKŠA TADIĆ3x1
13S

Kolokvijum iz Projektovanja VLSI kola (16.11.2021.)

Rezultati ispita iz Projektovanja VLSI kola (20.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Projektovanja VLSI kola (20.09.2021.)

Kolokvijum i ispit iz Projektovanja VLSI kola u septembarskom ispitnom roku

Rezultati popravnog ispita iz Projektovanja VLSI kola (10.02.2021.)

Popravni ispit iz Projektovanja VLSI kola (10.02.2021.)

Parametri modela

Osma laboratorijska vježba

Sedma laboratorijska vježba

Šesta laboratorijska vježba

Peta laboratorijska vježba

Četvrta laboratorijska vježba