ODABRANA POGLAVLJA IZ DIGITALNIH SISTEMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz predemta Odabrana poglavlja iz digitalnih sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Koristi VHDL i ABEL programska okruženja za specifikaciju i verifikaciju hardvera; 2. Dizajnira hardver za sortiranje nizova u digitalnim sistemima i provjerava funkcionalnost u VHDL programskom jeziku; 3. Projektuje hardver sistema za generisanje sekvence slučajnih brojeva. 4. Projektuje hardver za množenje i transponovanje matrica; 5. Dizajnira hardver za QR dekompoziciju i inverziju matrice. Provjera funkcionalnosti implementacije; 6. Dizajnira hardver za sklopove koji vrše računanje logaritamske i stepene funkcije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
16B+2S+1P
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
16B+2S+1P