KOMUTACIONI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR RADUSINOVIĆ2x1
3B
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
3B
1x1
3B