RAČUNARSKE MREŽE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
3B
1x1
3B
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
3B