Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti stiču osnovna znanja o internetu pametnih uređaja, kao i o konceptima rada, dizajna i primjene IoT mreža i platformi, koja omogućavaju usavršavanje u IoT oblasti, uključivnje u projekte dizajna i razvoja kompletnih IoT sistema za različite aplikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1B+3P
1x1
1B+3P