WEB DIZAJN


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam dinamičke web aplikacije. 2. Opiše strukturu HTML i CSS dokumenta. 3. Integriše forme i obradi podatke pomoću PHP-a. 4. Poveže web aplikaciju sa relacionom bazom podataka. 5. Kreira jednostavne i srednje složene web aplikacije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDIMIR LUTOVAC3x1
3S+6P
1x1
3S