Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ DAKOVIĆ
MILOŠ BRAJOVIĆ3x1
67B+20S+6P
1x2
67B+20S+6P