Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Objasni principe rada mikroprocesorskih mjernih instrumenata opšteg tipa. 2. Objasni ulogu pojedinih tipova kola za kondicioniranje signala. 3. Prepoznaje osnovne gradivne elemente digitalno-analognih i analogno-digitalnih konvertora. 4. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad digitalno-analognog konvertora sa otpornom mrežom. 5. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad osnovnih tipova analogno-digitalnog konvertora. 6. Procijeni koji tip analogno-digitalnog konvertora treba izabrati u skladu sa zahtjevima specifične primjene. 7. Objasni princip funkcionisanja i analizira rad konvertora otpornosti i kapacitivnosti u frekvenciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PETRIČEVIĆ1x1
19S
NIKŠA TADIĆ3x1
23S+10P

Rezultati popravnog završnog ispita iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata

Rezultati završnog ispita iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata

Popravni kolokvijum iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (27.12.2021.)

Rezultati kolokvijuma iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata

Kolokvijum iz Mikroprocesorskih mjernih instrumenata (15.11.2021.)

uPMI 8. vježbe

uPMI 7. vježbe

uPMI 6. vježbe

uPMI 5. vježbe

uPMI 4. vježbe

uPMI 3. vježbe