Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
1B+1S+2P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ1x1
1B+1S+2P