Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ1x1
2B+2S+1P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ3x1
2B+3P