INSTALACIJE U ZGRADAMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ1x1
27B+23S+8P
ESAD TOMBAREVIĆ1x1
27B+23S+8P
GORAN SEKULIĆ1x1
27B+23S+8P
MILENA OSTOJIĆ1x1
27B+23S+8P
MILOVAN RADULOVIĆ1x1
27B+23S+8P

Konačni rezultati sa predlogom ocjena nakon termina popravnog završnog ispita u januarskom ispitnom roku 2024 godine

Rezultati ispita nakon izrade kolokvijuma iz svih djelova ispita

Rezultati nakon izrade popravnog kolokvijuma iz dijela ispita Elektroinstalacije

VAŽNO IZMJENA Termina popravnog kolokvijuma iz Elektroinstalacija

Rezultati nakon izrade prvog kolokvijuma iz predmeta INSTALACIJE U ZGRADAMA - elektroinstalacije

Grupe za obilaske objekata

Materijal za učenje - Instalacije Vodovoda i kanalizacije

Materijali za praćenje nastave- slajdovi sa predavanja ELEKTROINSTALACIJE