John Doe

Boris Hrnčić

saradnik u nastavi | Mašinski fakultet

Boris Hrnčić je rođen 08.07.1996. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju opšteg usmjerenja. Školske 2015/2016. upisuje osnovne studije mašinstva na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore koje završava u julu 2018. godine na smjeru Energetika.  Specijalističke studije na istom smjeru je završio u julu 2019. godine odbranivši specijalistički rad pod nazivom „Idejni projekat zamjene mazuta u kotlarnici KCCG“. Magistarske studije mašinstva na istom fakultetu je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster1MJERENJE I MJERNI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PRENOS TOPLOTE I MASE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1KOTLOVI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1RASHLADNI UREĐAJI0 x 02 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2INSTALACIJE U ZGRADAMA0 x 0.67 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2MJERENJE I SIMULACIJE ENERGETSKIH PROCESA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2KLIMATIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE GRIJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE HLAĐENJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave