Boris Hrnčić


Boris Hrnčić
Šifra: 900926
Prezime i ime: Boris Hrnčić
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster1MJERENJE I MJERNI SISTEMI0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PRENOS TOPLOTE I MASE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1KOTLOVI0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1RASHLADNI UREĐAJI0 x 02 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2INSTALACIJE U ZGRADAMA0 x 0.67 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2MJERENJE I SIMULACIJE ENERGETSKIH PROCESA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2KLIMATIZACIJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE GRIJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE HLAĐENJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor