Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz oblasti teorije fizičke kulture; 2.Analizira principe, sisteme i metode koji se primjenjuju u teoriji fizičke kulture; 3.Razumije objektivne zakonitosti funkcionisanja i razvoja fizičke kulture; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi njenu povezanost sa drugim pojavama 5.Analizira veoma složene veze i odnose koji djeluju u fizičkoj kulturi; 6.Formira profesionalne poglede i uvjerenja od kojih zavisi dalji razvoj kao budućih stručnjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ