Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje nastanak i razvoj plivanja i plivačkih sportskih tehnika i njegov značaj; Poznaje pojam selekcije u plivanju; Analizira biomehanička i anatomska svojstva plivača; Opisuje i praktično prikazuje tehniku i metodiku spasilaštva na vodi i iz vode; Metodički tumači ttehniku spasilaštva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KRIVOKAPIĆ