Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Definiše osnovne termine i pojmove koji se koriste u sportskom treningu 2. Primjeni u praksi sportskog treninga odgovarajuće metode obučavanja 3. Analizira plan i pogram sportskog treninga kroz njegove vremenske periode - cikluse 4. Prepozna funkcije fiziloških sistema kod mladih sportista 5. Objasni multidisciplinarni pristup u dijagnostici stanja treniranosti sportista 6. Shvati značaj dijagnostičkih procedura u ocjeni uspješnosti procesa sportskog treninga

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA GORANOVIĆ2x1
7S+2P
DUŠKO BJELICA2x1
7S+1P
IVAN VASILJEVIĆ2x1
7S+1P