Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

. Objasni suštinu i značaj komunikacije koja se ostvaruje u sportu i u vezi sa sportom 2. Analizira elemente sportskog komuniciranja 3. Razumije način razmjene informacija između sportskih partnera 4. Prepozna osnovne funkcije sportskih medija 5. Opiše značaj metoda naučnog istraživanja u procesu sportskog komuniciranja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO BJELICA