Marina Vukotić


Marina Vukotić
Šifra: 900437
Prezime i ime: Marina Vukotić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne1PLESOVI0 x 02 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne1ANTROPOMOTORIKA0 x 02 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne2METODIKA ANTROPOMOTORIKE0 x 02 x 20 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne2TJELOVJEŽBENE KOMPOZICIJE0 x 02 x 30 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne4PROMOCIJA TJELESNOG VJEŽBANJA I ZDRAVLJA0 x 01 x 10 x 0
SPORTFIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTAOsnovne5SKIJANJE0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor