Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da objasni osnovne pojmove iz teorije informacija i komunikacija, jezika i kulture govora. Razlikuje narodni,književni i standardni jezik ,kao i književno-umjetnički, publicistički, naučni, administrativni i razgovorni stl. Uporedi tradicionalno posmatranje pismenosti i savremenu funkcionalnu jezičku, čitalačku pismenost. Upotrebljava i izgradjuje novinarsku pismenost i stil.Tumači novinarske žanrove: informativni, analitički, beletristički i koristi jezik masovnih medija – tradicionalnih i elektronskih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija