Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opisuje ulogu i svrhu metodologije kinezioloških istraživanja; 2. Opisuje i primjenjuje različite vrste istraživanja u kineziologiji; 3. Analizira i odabere odgovarajuće metodološke procedure za izradu projekata završnih radova sa različitim temama; 4. Praktično će poznavati sisteme testiranja i mjerenja koji se provode s ciljem transformacija motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te promjenljivih morfoloških dimenzija; 5. Analizira i tumači osnovne statističke rezultate u području metodologije; 6. Poznaje statističke metode za analizu podatak;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija