Milena Mitrović


Milena Mitrović
Šifra: 900641
Prezime i ime: Milena Mitrović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTFIZIČKA KULTURASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASP. SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor