Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
1S

Ispit avgust/septembar

link za popravni kolokvijum

link kolokvijum

link za predavanja

link za predavanja

link za predavanje