Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Analizira pitanja u vezi sa sportskim komunikacijama; 2. Koristi informaciju, kao osnovu sportskih komunikacija; 3. Primijeni komunikacioni sistem u sportu; 4. Utiče na metode komuniciranja u sportskom menadžmentu; 5. Ugrađuje strukturu komunikacija u sportskom menadžmentu 6. Upotrebljava elementarna znanja u vezi sa korišćenjem informacija, na subjekte, mjesta stvaranja sa svojom strukturom i funkcijama stvaranja, put prenošenja i mjesta njenog korišćenja, kao i samo korišćenje, i korišćenjem rezultata koji iz toga proizilaze.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
1S
MARINA VUKOTIĆ2x1
1S