EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
6S+1P