Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - upotrebljava košarkaške sadržaje u nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi, - objasni primjenu u igri osnovna pravila košarkaške igre, te je u mogućnosti suditi utakmice školskih takmičenja, - analizira i demonstrira (praktično izvodi) tehničke elemente košarke - Sprovodi različite metodičke postupke učenja osnovnih elemenata tehnike košarke - Kontroliše uspješnost izvođenja košarkaške tehnike - Organizuje različite oblike i nivoe takmičenja u školi i drugim vannastavnim košarkaškim aktivnostima (odjeljenska, razredna, školska, međuškolska takmičenja i slično.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVICA PETKOVIĆ1x3
45B+2S
MILOVAN LJUBOJEVIĆ3x1
45B+2S