Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ2x1
18B+1S
MILOŠ BRAJOVIĆ2x2
37B+1S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
55B+2S

Rezultati završnog ispita od 19.1.2021. godine

Raspored polaganja završnog ispita i pregled do sada osvojenih bodova

Raspored grupa za održavanje vježbi 22.12.2020. godine

Termin popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Raspored grupa za održavanje vježbi 15.12.2020.

Materijali sa predavanja

Materijali za sve vježbe

Priprema za ispit

Urađene vježbe iz Open Office Calc / Excel (drugi i treći termin)

Domaći zadaci

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit