Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Imenuje i ukratko opiše osnovne hardverske komponente personalnog računara 2. Radi sa Linux i MS Windows operativnim sistemom, i ukratko opiše osnovne elemente operativnih sistema 3. Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte i ukratko opiše način funkcionisanja računarskih mreža 4. Sastavi jednostavni tekstualni dokument 5. Sastavi tabelarni dokument, sa jednostavnim formulama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ2x1
15B
MILOŠ BRAJOVIĆ2x2
30B+1S
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
45B+1S

Završni ispit

Popravni kolokvijum i priprema za polaganje završnog ispita

Termin kolokvijuma

Prvi termin nastave

Rezultati završnog ispita od 19.1.2021. godine

Raspored polaganja završnog ispita i pregled do sada osvojenih bodova

Materijali sa predavanja

Materijali za sve vježbe

Priprema za ispit

Urađene vježbe iz Open Office Calc / Excel (drugi i treći termin)

Domaći zadaci

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit