Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA MURATOVIĆ
JOVAN RADULOVIĆ2x3
55B+8S
MARINA VUKOTIĆ3x1
55B+8S