Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN RADULOVIĆ2x3
55B+11S+1P
BOJAN MAŠANOVIĆ2x1
55B+11S+1P
STEVO POPOVIĆ1x1
55B+11S+1P

KONAčNI REZULTATI

OBAVJEŠTENJE O TERMINU KOLOKVIJUMA

ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine

UČENJE NA DALJINU