Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjava nastanak i strukturu hodačkih i trkačkih atletskih disciplina 2. Demonstrira hodačku i trkačke atletske tehnike. 3. Primjenjuje metodiku obučavanja hodačke i trkačkih atletskih tehnika 4. Kontroliše uspješnost izvođenja hodačke i trkačkih atletskih tehnika 5. Primjenjuje atletske sadržaje trkačkog tipa u nastavi fizičkog vaspitanja i sportu 6. Opisuje proces selekcije u sportskom hodanju i atletskim trčanjima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO KATANIĆ2x2
23B+3S+20P
KEMAL IDRIZOVIĆ3x1
23B+3S+20P