Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA BUBANJA
PAVLE MALOVIĆ2x1
5B+8S+10P
BORKO KATANIĆ2x1
6B+7S+10P
KEMAL IDRIZOVIĆ3x1
11B+15S+20P