Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ2x2
27B+3S+4P
JOVICA PETKOVIĆ3x1
27B+3S+4P