Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
13B+13S+5P
IVAN VASILJEVIĆ4x1
13B+13S+5P