SPORTSKA GIMNASTIKA II


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ1x1
3B+12P
IVAN VASILJEVIĆ4x1
3B+12P