Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira osnove strategije i taktike razvoja sportskih dostignuća i klasifikuje taktiku odbojke; 2. Analizira i demonstrira individualne taktike servisa, prijema servisa, dizanja, smeča, bloka, odbrane polja, dizanja i smeča u kontranapadu; 3. Prezentira i analizira ekipne taktičke sisteme u fazi napada; 4. Prezentira i analizira ekipne taktičke sisteme u fazi odbrane; 5. Analizira modele priprema taktike za suparničku ekipu i vođenje utakmice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO BOJANIĆ2x1
14B+7S+4P