ODBOJKA -TAKTIKA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN RADULOVIĆ1x1
4B+12P
DANILO BOJANIĆ2x1
4B+12P