Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Analizira pokrete glave i kičmenog stuba u svim ravnima, opisuje deformitete kičmenog stuba, primjeni odgovarajuće metode detekcije kod određenih deformiteta, demonstrira preventivne i korektivne vježbe za otklanjanje određenih deformiteta, vrednuje značaj nastave fizičkog vaspitanja u cilju prevencije posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ1x2
8B+2S+16P
ALDIJANA MURATOVIĆ2x1
8B+2S+16P