KOREKTIVNA GIMNASTIKA II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALDIJANA MURATOVIĆ
EROL VREVIĆ1x1
3B+12P
MARINA VUKOTIĆ2x1
3B+12P