Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x1
10B+4S+3P
MARKO ALEKSANDROVIĆ2x1
21B+7S+5P
2x1
11B+3S+3P

Praktična nastava iz predmeta plivanje