Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BANJEVIĆ2x1
22B+7S+5P
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
22B+7S+5P

Praktična nastava iz predmeta plivanje