Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - poznaje nastanak i razvoj plivanja, nastanak i razvoj plivačkih sportskih tehnika i njegov značaj; -razumije i usvoji i demonstrira hidrodinamičke zakonitosti kretanja u vodi, -praktično usvoji biomehaničke osnove plivačkih tehnika, - poznaje načela selekcije u plivanju - analizira biomehanička i anatomska svojstva plivača; -praktično usvoji osnovne biomehaničke elemente plivačkih tehnika; - praktično prikazuje tehniku i metodiku spasilaštva na vodi i iz vode;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PAVLE MALOVIĆ2x2
22B+2S+7P
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
22B+2S+7P

Praktična nastava iz predmeta plivanje