PLESOVI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA VUKOTIĆ2x3
51B+4P
BORIS POPOVIĆ3x1
51B+4P