Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVO POPOVIĆ4x1
4B+1S+13P