Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DOBRISLAV VUJOVIĆ4x1
10B+4P
SLAĐANA MARTINOVIĆ2x1
10B+4P