SELEKCIJA U SPORTU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN BAĆOVIĆ2x1
14B+8S+7P
MILOVAN LJUBOJEVIĆ3x1
14B+8S+7P